Dag 32 van het hoger beroep

Dinsdag 13 november vond er, na een periode van zeven weken waarin er enkel formaliteitszittingen van vijf minuten gepland waren, weer een langere zittingsdag in Peike’s hoger beroep plaats. Voor deze zitting was agente Daeschner als getuige op geroepen, en kwam ze ook daadwerkelijk opdagen. Haar getuigenis over wat er de avond van Peike’s arrestatie allemaal gebeurd is, bestond vervolgens uit een duidelijk geïnstrueerd en van te voren ingestudeerd verhaaltje. Verder wist ook deze agent zich bij de vragen van de verdediging steeds niets te herinneren…
Ondanks dit geheugenverlies verklaarde Daeschner wel dat videobeelden enkel in de akte worden opgenomen als de filmende agent tijdens het filmen een strafdaad ziet. Is er geen verzet of strafdaad gezien, is er dus ook geen automatische documentatie van de beelden.

Ondanks dat er voor deze zitting drie uur was uitgetrokken (in dit proces inmiddels een behoorlijk lange tijd…), gebeurde er verder niet echt iets. Maandag 26 november zal het proces vervolgd worden.

Day 31 of appeal procedure

nederlands
 
Maandag 29 oktober vond de 31e zittingsdag van Peike’s hoger beroep plaats. Hierin las de rechter haar besluit op een verzoek van de verdediging van heel lang terug voor. De verdediging had in dit verzoek gevraagd om politieagent Beeken, degene die tijdens de avond van Peike’s arrestatie verantwoordelijk was voor de video-opnames, als getuige te horen. Daarnaast reageerde ze ook op het verzoek om het opvragen van het belangrijkste deel van de videobeelden van die avond. De beelden van 6 juli 2017 die nu voorhanden zijn, stoppen namelijk op 23.37u en gaan verder op 23.41u. Precies de vier minuten waarin Peike’s arrestatie plaats heeft gevonden, ontbreken dus.
De rechter heeft deze verzoeken, zoals we inmiddels gewend zijn, afgewezen, met als reden dat  ‘We immers de getuigenissen van agenten Marx en Kosnik hebben’. Dat deze beelden de getuigenissen van Marx en Kosnik niet ondersteunen, bevestigd deze afwijzing.
 
Dit alles duurde in totaal weer slechts vijf minuten. Peike moest er echter wel weer voor op en neer naar Hamburg…
 
english
 
The english version of this update will be published here as soon as possible.

Overzichtsartikel van juli tot en met oktober; oproep tot solidariteit!

nederlands

Op 11 juli werd in de 22e zittingsdag van Peike’s hoger beroep weer veel bewijsvoering van de verdediging afgewezen. Des te onverwachter kwam de officier van justitie op 12 juli met het voorstel dat Peike op een grote borgsom uit de gevangenis mocht komen. Anders dan bij andere anti-G20-gevangenen zou hij wel Hamburg uit mogen, met als voorwaarde bij elke zittingsdag aanwezig te zijn. Die middag kwam, na iets meer dan een jaar gevangenis, Peike eindelijk vrij.

De dag hierna ging het proces gewoon verder. Weer werd veel bewijsvoering van de verdediging afgewezen en werden er nieuwe zittingen gepland. In de aanloop naar de eerst daarop volgende zitting (gepland op 13 augustus) kwam de verdediging echter met een wrakingsverzoek. De rechter voldeed met deze zitting namelijk, zonder het afleggen van een verklaring, niet aan de wettelijk voorgeschreven tijd die tussen twee zittingen mag liggen. (Een periode van drie weken.) In de daarop volgende weken breidde de verdediging het wrakingsverzoek steeds met verdere argumenten uit. Uiteindelijk is de wraking met een verklaring die op volledig andere argumenten inging dan die die de verdediging had aangedragen, afgewezen.

Ondertussen loopt het proces nog steeds, met alle waanzin van staat en rechter die we in het afgelopen jaar zijn tegengekomen. Bij aanvang van een procesdag waarop een getuige gehoord zou worden, kwam de rechter er pas diezelfde ochtend achter dat de desbetreffende getuige helemaal niet op de oproep gereageerd had. Er werden weer meerdere zittingen op het laatste moment gecanceld, en als ze wel doorgingen, duurde ze soms maar vijf minuten. Voor al deze onzinzittingen moet Peike wel op en neer naar Hamburg omdat hij anders weer vast komt te zitten. Verder wordt in het proces nog steeds vrijwel alle bewijsvoering van de verdediging afgekeurd. Een zware veroordeling hangt Peike dus nog altijd boven het hoofd. Naast alle andere gevolgen die dit kan hebben, zullen door proces- en advocaatkosten ook de financiële gevolgen hiervan groot zijn.

Hoe blij wij ook zijn dat Peike zich niet meer tussen de vier muren van JVA Billwerder bevind; “vrij” is hij nog absoluut niet. Solidariteit blijft dus hard nodig. Voor ieder die een benefiet of infoavond wil houden: de supportgroep is via freepeike@riseup.net te bereiken voor eventueel gewenste infopraatjes, publicaties op de website of andere ondersteuning. Alle data van komende zittingsdagen zullen hier gepubliceerd worden voor mensen die Peike in de rechtbank willen komen supporten. Samen kunnen we het hoofd bieden aan de voortdurende repressie. Solidariteit is en blijft daarvoor noodzakelijk.

engels

The english version of this update will be published here as soon as possible.

Day nineteen of appeal procedure

Vorige week vrijdag was weer een zitting van een halfuur gepland, die dit keer wel door ging. De zitting begon met het voorlezen van een verklaring van Peikes advocaat Alexander, waarin hij nog maar eens de tegenstellingen in de verklaringen van de smerissen die in de afgelopen
zittingen als getuige hebben opgetreden duidelijk maakte. Vervolgens gaf de rechter haar oordeel over twee bewijsaanvragen: het Dienstplan van de politie van de avond van het voorval werd als bewijsstuk afgewezen, omdat dat zogenaamd niet relevant is voor deze zaak. Ook agent Heinze hoeft niet als getuige op te komen dagen, omdat de rechter vindt dat de twee reeds gehoorde agenten uit zijn groep genoeg informatie hebben gegeven. De rechter maakte al met al duidelijk dat ze haar mening klaar heeft, en geen belang hecht aan het rechtvaardig behandelen van Peikes zaak. 

Peike blijft knokken voor zijn zaak, en wij ook. Kom naar de rechtbank. De volgende zitting is  vrijdag 5 juli, van 8 uur tot half negen ‘s ochtends. 

Day eighteen of appeal procedure

Vandaag, dinsdag 29 mei, was er een rechtszaak gepland van 08:00 uur tot 08:30. Dit soort zittingsdagen zijn een formaliteit, die plaats moeten vinden omdat het hoger beroep niet voor te lange tijd vanuit de rechtbank onbehandeld gelaten mag worden terwijl iemand in de gevangenis zit. Natuurlijk waren er ook vandaag weer familie, vrienden en sympathisanten uit Amsterdam en Hamburg aanwezig om deze korte zitting bij te wonen. Nadat de officier van justitie tien minuten te laat was aangekomen werd duidelijk dat één van de hulprechters was vergeten dat hij vandaag in de rechtbank werd verwacht, en werd de zitting afgelast.
Het is natuurlijk overbodig om te melden, maar ook op deze korte zittingsdagen, of ze nou door gaan of niet, is alle steun nodig. Kom naar Hamburg.

Day seventeen of appeal procedure

Gisteren, op 24 mei, vond ‘s ochtends de zeventiende zittingsdag van Peike’s hoger beroep plaats. Nog steeds is het onduidelijk waarom de vorige zittingsdag niet door ging. Tijdens deze zitting was de Berlijnse agent Kryschlak aanwezig, hij was betrokken bij de arrestatie van Peike, en hoorde bij de groep van Marx en Kosnick. Zijn verklaring over wat er die avond is gebeurt vertoonde opvallend veel verschillen met de eerdere verklaring van zijn collega’s. Hij vertelde dat het niet mogelijk was geweest alles goed te zien, omdat het een zeer onoverzichtelijke situatie was en het te donker was om bijvoorbeeld iemand goed in de gaten
te kunnen houden. Ook kon hij niet zeggen met welke collega’s hij allemaal aan het werk was. Volgens zijn beschrijving van het voorval zag hij pas dat er wat aan de hand was toen Marx al met Peike op de grond lag, waarna hij er naartoe is gelopen en heeft geholpen met het arresteren van Peike. Een interessant deel van zijn verklaring was dat Peike hooguit geschrokken was van de arrestatie, maar nauwelijks weerstand bood, terwijl het “verzet bij arrestatie” een groot deel van Peike’s originele aanklacht was. Ook de eerdere verklaringen van zijn collega’s waar in beweerd werd dat omstanders de arrestatie met geweld probeerden te verhinderen sprak  Kryschlak tegen. Het meest opvallende deel van zijn verklaring was misschien wel dat, toen Peike door hem en zijn collega Marx richting een transportbus werd gebracht, Marx tegen Kryschlak gezegd heeft dat Peike was opgepakt omdat hij één fles naar Kosnick gegooid zou hebben. Ook deze verklaring komt niet overeen met het verhaal van de andere betrokken agenten.

Nadat deze compleet nieuwe versie van de gebeurtenissen was gehoord, werd in de rechtszaal een deel van de beelden die de SoKo Schwartzer Block ter beschikking hadden gesteld bekeken. Dit is slechts een compilatie van beelden van die avond, waarin bij het stukje op de locatie van Peike’s arrestatie in het midden van het filmpje twee minuten ontbraken… Getuige Kryschlak herkende in de beelden alleen zichzelf, zijn groepsleider, en het symbool op de rug van de agent die voor hem liep. 
Tegen het eind van de zitting kon agent Kryschlak de zaal verlaten, en kreeg de officier van justitie nog even de kans om weer eens te roepen dat de verdediging alles bij elkaar verzint en dat niks in de Akte enig bewijs van Peike’s onschuld is. De verdediging hield hierop een pleidooi met betrekking tot het feit dat juist het openbaar ministerie alle belangrijke getuigen buiten  de rechtzaak probeert te houden en de SoKo Schwartzer Block over deze zaak geen of onvoldoende bewijs verzamelt of ter beschikking stelt. 
In de komende zes weken zijn slechts drie zittingsdagen gepland, die tot nu toe allemaal een half uur moeten gaan duren. Dit is zo gepland omdat ze verplicht zijn niet teveel tijd tussen de verschillende zittingen te houden zolang het proces loopt, maar zal dus weinig inhoudelijk zijn. Steunbetuigingen door aanwezig te zijn bij het proces zijn hard nodig en worden zeer gewaardeerd, dus vergeet niet dat Peike nog steeds in die verrotte bajes zit en kom naar Hamburg om een zitting bij te wonen, en Peike te ondersteunen!

Day sixteen of appeal procedure

nederlands

Gisterochtend, 17 mei, werd slechts twee uur voor aanvang van de zitting bekend dat de gehele zittingsdag niet door ging. De reden hiervoor werd niet bekend gemaakt.

Hoe dan ook, wij laten ons niet demotiveren door al deze belachelijk korte of zelfs gecancelde zittingen. Wij blijven strijden voor Peike’s vrijheid, en tot die tijd: kom allemaal naar Hamburg, om Peike en het gerechtshof te tonen dat we solidair zullen blijven, wat ze ook doen.

engels

Yesterday morning, the 17th of May, two hours before the start of the hearing, the judge cancelled the entire court day. The reason for cancelling was not made public.

However, we will not be demotivated by these ridiculously short or cancelled hearings. We will keep fighting for Peike’s freedom, and until then – come to Hamburg, to show Peike and the court that we will stay in solidarity, whatever they do.

Day fifteen of appeal procedure

nederlands

Vandaag, 14 mei, vond de 15e zittingsdag van het hoger beroep plaats. De rechter begon met de verklaring nog geen reactie te hebben op twee van de drie aanvragen uit de vorige zitting omdat ze te weinig tijd had gehad en eerst nog nieuwe zittingsdagen wilde plannen…

Hierna volgde een nieuwe aanvraag van de verdediging waarin om het horen van agent Heinze werd gevraagd. Heinze werkte 6 juli (de dag van Peike’s arrestatie) samen met Marx en Kosnik. Na het voorval belde hij de “Entscheider” (degene die besluit of iemand in de GeSa (1) wordt voorgeleid voor langere vasthouding en degene die de “Laufzettel” (2) begint) om door te geven dat er een arrestatie had plaats gevonden en te verklaren dat er maar één getuige was (namelijk Marx). 

De zitting eindigde met de reactie van de rechter op de vierde aanvraag uit de vorige zitting (aangaande het aan de akte toevoegen van het emailcontact tussen de verschillende corpsen); de emails werden voorgelezen en zijn inmiddels toegevoegd aan de akte. Vervolgens werd de zitting, na minder dan een half uur, alweer gesloten.

Er zijn ondertussen een aantal nieuwe data gepland, waar mogelijk later nog enkele zittingen tussen gepland kunnen worden. Peike blijft ongelofelijk sterk (via de telefoon kwam net “They can all lick my livelong lust for limitless liberty” binnen) en geniet van de mensen die hem komen supporten. Mocht je naar een zitting willen komen en een slaapplek nodig hebben: neem contact op met de supportgroep via freepeike@riseup.net!

(1) De Gefangensammelstelle, een tijdelijk cellencomplex dat speciaal voor de G20-top was opgezet in Hamburg.
(2) De Laufzettel, het document dat van begin tot eind met een arrestant mee door het bureaucratische proces gaat en alle informatie omtrent de persoon en de procedures bevat.

english

Today, May 14, was the 15th day of the appeal. The judge started by stating that she did not yet have a response to two of the three requests made on the previous court day because she did not have enough time and wanted to plan new court dates first…

After this there was a new request from the defense. In this they asked for the hearing of officer Heinze. On the 6th of July (the day of Peike’s arrest) he was working together with Marx and Kosnik. After the incident he called the “Entscheider” (the person that decides whether someone in the GeSa (1) will be arraigned to be held longer and the person who starts the “Laufzettel” (2). Heinze informed this person that there had been an arrest and that there was only one witness (namely Marx).

The court day ended with the response of the judge to the fourth request made on the previous court day (regarding the adding of email correspondence between different police forces as evidence); the emails were read aloud and have been added to the files. After this the court session was closed after less than half an hour.

In the mean time a number of new court days have been planned, it is possible that there will be more dates in between these dates. Peike remains incredibly strong (over the phone; “They can all lick my livelong lust for limitless liberty”) and enjoys that people come and support him. Should you want to come to a court date and you need a place to sleep; contact the support group through freepeike@riseup.net

(1) Gefangensammelstelle, a temporary prison complex created specifically for the G20 in Hamburg.
(2) Laufzettel, the document that from beginning to end goes along with the arrestee through the burocratic process and that contains all the information about the person and the procedures.

Day fourteen of appeal procedure

nederlands

Vrijdag 11 mei vond de veertiende dag van Peike’s hoger beroep plaats. Deze zitting werd met vier aanvragen vrijwel volledig ingevuld door de verdediging. Dit begon met de aanvraag voor het uitnodigen van drie nieuwe getuigen aangaande het in de achtste zittingsdag aangevraagde videomateriaal dat in de tiende zittingsdag is afgekeurd als bewijsmateriaal. 

Ten eerste vroeg de verdediging om agent Witte, werkzaam voor de SoKo Schwarzer Block (1), te horen. Hij heeft het videomateriaal van de SoKo doorzocht maar kreeg daarvoor enkel twee foto’s van Peike, die op een later moment genomen zijn. Zijn uiterlijk en kleding tijdens het voorval waren voor Witte dus onbekend. Daarnaast is hem alleen gevraagd in de video’s naar Peike te zoeken en helemaal niet naar het voorval zelf. Ook was tijdens deze zoektocht nog niet al het materiaal verzameld bij de SoKo.

Daarna werd om agent Dosen gevraagd. Ook hij heeft naar video’s gezocht, maar op andere locaties dan die van de arrestatie, waarbij ook hij enkel naar Peike heeft gezocht, en niet naar wat er verder daadwerkelijk gebeurd is.
Tenslotte werd gevraagd agent Klaffert als getuige bij de zaak te betrekken. Hij maakte de compilatie om de situatie rond de locatie te schetsen (het enige videomateriaal in de akte) maar kreeg daarbij niet eens de informatie dat er daar überhaupt iets zou zijn voorgevallen.

Daarnaast werd in deze aanvraag ook gereageerd op het besluit het videomateriaal af te keuren. Er is toen namelijk door de rechter gezegd dat er wel naar de flessenworpen is gezocht, wat simpelweg niet waar is. Dit argument voor het afwijzen van het nieuwe bewijs is dus zeker niet afdoende. 

Vervolgens vroeg de verdediging in de tweede aanvraag om het uitnodigen van agent Massner als nieuwe getuige. Hij heeft agent Witte de opdracht gegeven in het videomateriaal te zoeken, en daarbij dus ook de totaal onvolledige informatie over naar wat er gezocht moest worden gegeven. Zonder zelf naar de video’s te hebben gekeken, heeft hij vervolgens verklaard dat de daad van Peike niet op het materiaal te zien was, wat voor de rechter genoeg was het materiaal te weigeren als nieuw bewijs.

Hierna pleitte de verdediging in de derde aanvraag voor het als getuige uitnodigen van agent Krischlak. Hij was tijdens de arrestatie werkzaam in dezelfde groep als getuigen Kosnik en Marx en kan hopelijk meer vertellen over het voorval en de hoe het handelen van zijn groep toen geweest is.

Tenslotte werd in de vierde aanvraag gevraagd om het aan de akte toevoegen van de mail van de Hamburgse politie aan Marx en Kosnik. Dit document mist ondanks haar relevantie nog steeds in het dossier.
Ook kondigde de verdediging aan dat er binnenkort nog een aanvraag voor een nieuwe getuige komt, omdat de tekst voor de aanvraag tijdens deze zitting nog niet af was.

Terwijl de aanklager nog niet op de aanvragen wilde reageren, besloot de rechter al dat agent Krischlak zo snel mogelijk gehoord gaat worden. Volgende week zal de rechter op de andere drie aanvragen reageren en zal hopelijk ook begonnen kunnen worden met de getuigenis van Krischlak.

Aankomende week zal het proces vervolgd worden op maandag en donderdag. De nieuw geplande zittingen daarna zijn nog niet bekend, maar zullen zo snel mogelijk hier gepubliceerd worden. Toon je solidariteit aan Peike en kom ook naar de Hamburgse rechtbank!

english

Friday, May 11, was the fourteenth day of Peike’s appeal. With four requests, this day was almost entirely filled by the defense. This started with a request for inviting three new witnesses in relation to the videomaterial that was requested on the eighth day of court and denied as evidence on the tenth day of court.

First of all the defense asked to hear officer Witte, who works for the SoKo Schwarzer Block (1). He has searched the video material but to do so only received two pictures of Peike, which were taken at a later time. Because of this Witte was unfamiliar with his looks and clothing during the incident. Secondarily he was only asked to look for Peike in the video evidence, but not for the incident itself. An other factor is that during this search not all video material had been collected at the SoKo yet.

After this the defense asked for officer Dosen. He too has searched for video’s, but in different locations than that of the arrest. He too has only searched for Peike, and not for what has actually happened.

Finally the defense asked to add officer Dosen as a witness to the case. He made a compilation in order to show the situation around the location (the only videomaterial in the files) but was not even told that there had been an incident there.

In this request there was also a response to the video material not being admitted as evidence. This is because the judge had said that the material had been searched for bottle throwing, something that is simply not true. This argument for denying the new evidence is therefore not sufficient.

In the second request the defense asked to invite officer Massner as a new witness. He is the one that ordered officer Witte to search the video material and in this he has given incomplete information as to what the material had to be searched for. Without having seen the video evidence himself he has gone on to declare that the incident that Peike stands accused of was not visible in the material. This was enough for the judge to deny the material as new evidence.

After this the defense asked in a third request to call on officer Krishlak as a witness. During the arrest he was part of the same group as witnesses Kosnik and Marx and can hopefully say more about the incident and about the actions of his group at the time.

Finally there was a fourth request to add the email from the Hamburg police to Marx and Kosnik to the evidence. This document is, despite its relevance, still not part of the file.

The defense also announced that there will soon be another request for new witnesses, because the text for the request was not yet finished.

While the prosecutor did not yet want to respond to the requests, the judge already decided that officer Krischlak will be heard as soon as possible. Next week the judge will respond to the other three requests and there will hopefully be a start to the hearing of Krishlak.

Next week the process will continue on Monday and Thursday. The newley planned court dates after this are not yet known, but will be published as soon as possible. Show your solidarity with Peike and come to the court in Hamburg!

Day thirteen of appeal procedure

nederlands

De dertiende zittingsdag in Peike’s hoger beroep vond op 9 mei plaats. In de vorige zitting was de de Laufzettel, het document dat van begin tot eind met een arrestant mee door het bureaucratische proces gaat en alle informatie omtrent de persoon en de procedures bevat, nog niet in de akte aanwezig. Deze zitting waren er wél twee nieuwe documenten aan de akte toegevoegd, wat het vervolg van de getuigenis van agente Beecken mogelijk maakte. Beide nieuwe documenten bleken na vragen van de verdediging over de inhoud en opmaak van zo’n Laufzettel, echter geen Laufzettels te zijn. De SoKo Schwarzer Block (1) had simpelweg twee andere documenten over Peike uit de GeSa (2) opgestuurd. Dit zorgde voor een aantal onderbrekingen waarin de rechter probeerde contact op te nemen met een Hamburgse agent die de Laufzettel mogelijkerwijs wél kon opsturen, zodat de getuigenis over de Laufzettel eindelijk echt kon plaats vinden.

Tijdens een langere pauze slaagde de rechter erin iemand te bereiken en was er een scan van de Laufzettel in de rechtbank aanwezig. Toen de verdediging op verscheidene rubrieken uit dit document inging, bleek getuige Beecken aan de meest relevante zaken geen herinnering te hebben en kon ze de inconsistente informatie die was ingevuld niet aan de verdediging verklaren. Toen de verdediging geen verdere vragen had, werd de zitting gesloten. In de komende week staan er nog drie zittingen gepland waarbij solidariteit door aanwezig te zijn hard nodig is!

(1) De SoKo Schwarzer Block is een speciaal opgerichte groep agenten die onderzoek doet naar al het bewijsmateriaal over het “zwarte blok” tijdens de G20-top.
(2) De Gefangensammelstelle, een tijdelijk cellencomplex dat speciaal voor de G20-top was opgezet in Hamburg.

english

The 13th courtday of Peike’s higher appeal took place on May 9th. During the previous courtday, the Laufzettel was still missing from the file. (The Laufzettel is a document that contains all the information regarding an arrestee’s persona and procedure. The document accompanies them throughout the bureacratic process.) This courtday two new documents were added to the file, which seemed to make it possible to resume officer Beecken’s testimony. However, when the defense inquired about the typical content and style of a Laufzettel, it turned out the new documents that were added were in fact not Laufzettels. The SoKo Schwarzer Block (1) had simply sent two other documents concerning Peike from the GeSa (2). This was cause for several intermissions during which the judge tried to contact a Hamburg cop who would possibly be able to send the Laufzettel, so that the testimony concerning the Laufzettel could finally take place.

During an extensive break, the judge finally succeeded in reaching someone who was able to arrange for a scan of the Laufzettel to be present in court. When the defense inquired after several sections from this document, it was found that the witness Beecken had no recollection of most of the relevant issues. As such, she couldn’t account for the inconsistent information that had been written down. When the defense had no more questions, the hearing was closed. In the upcoming week, three more courtdays have been planned. Solidarity in the form of being present is direly needed!

(1) The SoKo Schwarzer Block is a specially formed group of cops who research all of the evidence concerning the “black bloc” during the G20-summit.
(2) The Gefangensammelstelle, a temporary cellcomplex in Hamburg that was built especially for the G20-summit.