Dag 37 van het hoger beroep

Donderdag 20 december vond de 37e zitting van het hoger beroep plaats. Deze laatste zitting van 2018 duurde, zoals we in dit proces al zo veel vaker hebben gezien, slechts 15 minuten. Desondanks waren er weer zowel Amsterdamse als Hamburgse supporters, inclusief de soli-stand met koffie en muziek.

De verdediging startte de zitting met een reactie op een besluit van de rechter uit de afgelopen zitting. Dit besluit dat de aanvraag afwees, onderbouwde de rechter met een geheel nieuwe, aan elkaar geprate versie van de getuigenissen van Marx en Kosnik. De onjuistheid hiervan werd deze zitting door de verdediging benoemd en uiteengezet.
Hierna volgde een verzoek tot het horen van een nieuwe getuige. Agent Olaf Sasz was 6 juli werkzaam in de GeSa (De Gefangensammelstelle, een tijdelijk cellencomplex dat speciaal voor de G20-top was opgezet in Hamburg.) waar hij het bureaucratische proces aangaande Peikes arrestatie en de zaken waar hij van verdacht wordt, startte.
Zowel de rechter als de aanklager hadden hier geen directe reactie op, waardoor de zitting hierna gesloten werd.

Peikes proces zal in 2019 verder gaan. Daarmee hangt hem dus ook nog altijd een zware veroordeling boven het hoofd. Solidariteit is dus ook nog steeds hard nodig. Kom naar Hamburg om een zitting bij te wonen, organiseer een benefiet of doneer via de rekening; Alle support is welkom en wordt ontzettend gewaardeerd.