Day 31 of appeal procedure

nederlands
 
Maandag 29 oktober vond de 31e zittingsdag van Peike’s hoger beroep plaats. Hierin las de rechter haar besluit op een verzoek van de verdediging van heel lang terug voor. De verdediging had in dit verzoek gevraagd om politieagent Beeken, degene die tijdens de avond van Peike’s arrestatie verantwoordelijk was voor de video-opnames, als getuige te horen. Daarnaast reageerde ze ook op het verzoek om het opvragen van het belangrijkste deel van de videobeelden van die avond. De beelden van 6 juli 2017 die nu voorhanden zijn, stoppen namelijk op 23.37u en gaan verder op 23.41u. Precies de vier minuten waarin Peike’s arrestatie plaats heeft gevonden, ontbreken dus.
De rechter heeft deze verzoeken, zoals we inmiddels gewend zijn, afgewezen, met als reden dat  ‘We immers de getuigenissen van agenten Marx en Kosnik hebben’. Dat deze beelden de getuigenissen van Marx en Kosnik niet ondersteunen, bevestigd deze afwijzing.
 
Dit alles duurde in totaal weer slechts vijf minuten. Peike moest er echter wel weer voor op en neer naar Hamburg…
 
english
 
The english version of this update will be published here as soon as possible.