Dag 33 van het hoger beroep

Afgelopen maandag, 26 november, vond de 33e zittingsdag van Peike’s hoger beroep plaats. Hierin kreeg de verdediging het woord. In een 56 pagina’s tellend pleidooi werd nog eens goed uiteen gezet hoe elke poging de videobeelden, zowel die waarop de flessenworpen te zien zouden zijn als ook de beelden van Peikes arrestatie, op te vragen of bij de politie te kunnen bekijken, werd afgewezen op grond van op onwaarheden gestoelde onderbouwingen. Ook wees de verdediging meermaals op het feit dat de rechter, door niet al het mogelijke bewijs voor het uitzoeken van wat er daadwerkelijk gebeurd is, te gebruiken, niet aan de ophelderingsplicht van het gerecht voldoet.

De verdediging verklaarde hoe uit de tot nog toe ontbrekende videos overduidelijk zal blijken dat de eerste en tweede worp nooit door dezelfde persoon kunnen zijn gedaan. De tweede worp kwam namelijk uit een totaal andere hoek dan de eerste, terwijl getuige Marx ook verklaarde dat er slechts enkele seconden tussen de twee worpen zaten. De twee flessen moeten dan dus ook door twee verschillende mensen zijn geworpen. Daarnaast claimt Marx alleen de werper van de tweede fles te hebben gezien en gefixeerd in zijn blikveld te hebben gehouden. Hierdoor kan Peike dus nooit de eerste fles hebben geworpen, waarop de conclusie zou moeten zijn dat hij dan ook geen verdachte meer voor die eerste worp meer is. Ook voor de tweede worp is het onlogisch Peike als verdachte te hebben; Marx verklaarde immers dat deze persoon ‘rastaharen’ had, (die Peike niet had of heeft).

Ondanks het belang van deze beelden voor de bewijsvoering, wees de rechter alle pogingen van de verdediging deze beelden wél boven tafel te krijgen, af. Dit onderbouwde ze steeds met het belachelijke argument dat er al videobeelden bij de akte zitten. Dat deze beelden van totaal andere tijdstippen en andere locaties zijn en dat de enige video die wél over de juiste locatie gaat, een gat van vier minuten heeft, precies op de tijd van Peikes arrestatie, blijkt voor de rechter onbelangrijk.

Hoewel meerdere getuigen hebben verklaard dat de missende beelden wel ergens moeten zijn, en zelfs de Hamburgse politie bij de overdracht van de beelden die nu wel in de akte zitten, verklaarde dat dit de voorlopige beelden waren en dat de rest nog volgt, blijft de rechter van mening dat deze beelden niet voor handen zijn. Ook houdt ze vast aan haar eerdere argumentatie over het überhaupt opvragen van de beelden; dit lijkt haar, gezien we Marx en Kosniks getuigenissen hebben, overbodig. (Dat deze twee getuigenissen vol tegenstrijdigheden zitten, maakte haar natuurlijk weer niet uit.)

Al met al zijn deze afwijzingen ongegrond en gaat de rechter hiermee niet volgens de ophelderingsplicht te werk. De rechter kan niet oordelen of ontbrekende beelden wel of niet belangrijk zijn, als deze beelden niet gezien zijn.

Na dit pleidooi waarin de verdediging elke afwijzing van de rechter nog eens goed tegen het licht hield om ze vervolgens onderuit te halen, verzocht de verdediging ook nog enkele betrokken politieagenten (nogmaals) als getuige te horen.

Volgende week donderdag gaat het proces weer verder. Op dit moment staan er nog vier zittingen gepland. Kom ook naar Hamburg in solidariteit met Peike! (Ga voor meer informatie over waar en wanneer naar de events-pagina.)