Dag 36 van het hoger beroep (en nieuw geplande zittingsdagen!)

De zitting op 13/12 bestond volledig uit afwijzingen van de rechter aangaande verschillende verzoeken van de verdediging. Frau Meyer gaat niet gehoord worden en er gaat geen nieuw videomateriaal opgevraagd worden. De rechter onderbouwde deze besluiten met de getuigenissen van Marx en Kosnik. Aan de originele, daadwerkelijke getuigenissen werd echter niet gehouden. In het duitse rechtssysteem wordt alles dat in de rechtbank gezegd wordt (getuigenissen, verklaringen, uitspraken, etc.) namelijk niet meegeschreven of op een andere manier zwart op wit gezet. In haar besluiten maakte de rechter flink gebruik van deze gang van zaken; de getuigenissen werden zo aan elkaar gepraat dat ze haar besluiten ondersteunden.
Daarnaast verklaarde de rechter dat de Berlijnse politie inderdaad de volmacht had bevelen te geven in Hamburg en wees ze de aanvraag tot daadwerkelijke opheldering van de email over de Berlijnse ondersteuning tijdens de G20-top af.

Hierna werd de zitting gesloten. De Hamburgse soli-stand was weer aanwezig, net als een groep Amsterdamse vrienden en supporters. Na de zitting de 20e zal het proces in het nieuwe jaar verder gaan op de nieuw geplande zittingsdagen.
Alle steun wordt gewaardeerd, kom allemaal naar de rechtbank!

Donderdag 20 december (9:00-16:00)
Donderdag 10 januari (8:00-9:30)
Vrijdag 11 januari (13:30-18:00)
Maandag 21 januari (14:30-18:00)