Day nineteen of appeal procedure

Vorige week vrijdag was weer een zitting van een halfuur gepland, die dit keer wel door ging. De zitting begon met het voorlezen van een verklaring van Peikes advocaat Alexander, waarin hij nog maar eens de tegenstellingen in de verklaringen van de smerissen die in de afgelopen
zittingen als getuige hebben opgetreden duidelijk maakte. Vervolgens gaf de rechter haar oordeel over twee bewijsaanvragen: het Dienstplan van de politie van de avond van het voorval werd als bewijsstuk afgewezen, omdat dat zogenaamd niet relevant is voor deze zaak. Ook agent Heinze hoeft niet als getuige op te komen dagen, omdat de rechter vindt dat de twee reeds gehoorde agenten uit zijn groep genoeg informatie hebben gegeven. De rechter maakte al met al duidelijk dat ze haar mening klaar heeft, en geen belang hecht aan het rechtvaardig behandelen van Peikes zaak. 

Peike blijft knokken voor zijn zaak, en wij ook. Kom naar de rechtbank. De volgende zitting is  vrijdag 5 juli, van 8 uur tot half negen ‘s ochtends.