Dag 34 en 35 van het hoger beroep

De zitting van donderdag 6 december begon met de tegenargumentatie van het  OM op het uitgebreide pleidooi van de verdediging van de vorige keer, waaruit in ieder geval bleek dat het OM het opvragen van de videobeelden niet nodig vond.
Hierna volgden er nog twee nieuwe verzoeken van de verdediging. Ten eerste werd gevraagd Frau Meyer als getuige op te roepen. Zij is ook in andere anti-G20-zaken bezig alle videobeelden, waaronder de beelden van het tijdstip en de plaats van Peikes “delict”, nauwkeurig te onderzoeken voor de politie. Daarna vroeg de verdediging ook om opheldering over de met zwart gecensureerde tekst in het mailverkeer tussen de Hamburgse en de Berlijnse politie in de aanloop naar de G20-top. (Er is toen gecommuniceerd tussen deze twee corpsen, een deel van deze communicatie zit ook in de akte, daarvan is echter ook een deel met zwart onzichtbaar gemaakt.) Tenslotte werd daarnaast ook de vraag of de Berlijnse politie in Hamburg wel de bevelen had mogen geven, aangekaart.

Hierop volgde een twee uur durende pauze waarna de rechter geen uitspraak deed over de die ochtend verzochten dingen, maar wel het volledige 56 pagina’s tellende pleidooi van de verdediging van de vorige zitting afwees. Al het gevraagde werd als niet ter zaken doende afgedaan. Alle gevraagde getuigen en al het gevraagde beeldmateriaal gaan dus niet gebruikt worden.

De zitting van de dag daarna begon met het voorlezen van een mail van de Hamburgse politie aan de Berlijnse politie, met het verzoek om mogelijke ondersteuning tijdens de G20-top. (In deze mail zijn delen van de tekst met zwart weggewerkt.) De vraag van de verdediging uit de voorgaande zitting, was echter om opheldering van de zwarte gedeeltes in de tekst. De rechter las de mail weliswaar voor, maar las daarbij ook voor dat een deel van de tekst zwart doorgestreept was… Van enige opheldering was dus geen sprake.

Ook werd er verdergegaan over de kwestie of de Berlijnse politie wel gemachtigd was orders uit te delen in Hamburg. Het OM verklaarde dat er een verordening was voor de Berlijnse politie om de Welcome to Hell demonstratie te begeleiden, waarop de verdediging reageerde dat deze demonstratie al was afgelopen op het moment van Peikes arrestatie. Daardoor was de verordening voor de Berlijnse politie toen dus ook al niet meer geldig. Hierop antwoordde het OM dat de verordening voor de gehele G20-top was, waarop de verdediging vroeg waarom hij dit niet transparanter maakte door bijvoorbeeld de zwartgemaakte tekst inzichtelijk te maken.

Tenslotte heeft de verdediging het OM er nog op gewezen dat hij door het ontkennen van het bestaan van de video-opnames, de getuigenissen van Kosnik, Marx, Daeschner en Krislak ongeloofwaardig maakt omdat ze allemaal het bestaan van opnames hebben bevestigd. Bovendien is Meyer er (in de vorige zitting door de verdediging aangevraagd als getuige) die al het videomateriaal nauwkeurig en doelgericht heeft uitgezocht. Nogmaals werd gevraagd waarom het gerecht niet wil accepteren dat er videobeelden zijn en niet wil weten wat daarop staat.

De rechter had vervolgens de rest van de dag nodig om een besluit te vormen, waardoor iedereen binnen een uur weer buiten stond en het proces 13/12 weer verder gaat. Ook is er begonnen met het plannen van nieuwe zittingsdagen. Zodra deze bekend zijn zullen die hier gepubliceerd worden.

Tot die tijd staan er deze en volgende week nog twee zittingen gepland. Kom ook, in solidariteit met Peike!