International day of the political prisoners

english

Today, the 18th of March, is the International day of political prisoners. Since Peike is already eight months in jail for resisting the the G20 summit, a summum of ruling political power, it’s very clear that he is a political prisoner. After being convicted to 2 years and 7 months in prison, his appeal trial is now serving in the court of Hamburg.

Whatever the outcome of this case, the logics of the state and the courts are nothing that belong to anyone who in this world seeks freedom and autonomy. Whether the comrade accused is innocent or guilty, is of no importance to us, because we simply do not submit to the morals of authority and the world it wants to keep in place. An attack on anyone who refuses the state’s coercion and control, is an attack on everyone who on their own path and by their own means is struggling for freedom.

In solidarity with Peike and all the others.

 

nederlands

Vandaag, 18 maart, is de internationale dag van de politieke gevangene. Omdat Peike inmiddels al acht maanden vast zit vanwege verzet tegen de G20-top, een hoogtepunt van de heersende politieke macht, is het overduidelijk dat hij een politieke gevangene is. Na zijn veroordeling tot 2 jaar en 7 maanden gevangenisstraf, dient nu zijn hoger beroep in de rechtbank van Hamburg.

Wat de uitkomst van het proces ook is, de logica van de staat en de rechtbank zijn iets waar niemand die naar vrijheid en autonomie streeft iets mee te maken heeft. Of onze kameraad schuldig is of niet, is totaal irrelevant voor ons. We zullen ons niet conformeren aan de moraal van autoriteit en de wereld die daarmee bestendigt wordt. Een aanval op wie dan ook die de de handhaving en controle van de staat weigert, is een aanval op iedereen die op hun eigen manier vecht voor onvoorwaardelijke vrijheid.

In solidariteit met Peike en alle anderen.