Day seventeen of appeal procedure

Gisteren, op 24 mei, vond ‘s ochtends de zeventiende zittingsdag van Peike’s hoger beroep plaats. Nog steeds is het onduidelijk waarom de vorige zittingsdag niet door ging. Tijdens deze zitting was de Berlijnse agent Kryschlak aanwezig, hij was betrokken bij de arrestatie van Peike, en hoorde bij de groep van Marx en Kosnick. Zijn verklaring over wat er die avond is gebeurt vertoonde opvallend veel verschillen met de eerdere verklaring van zijn collega’s. Hij vertelde dat het niet mogelijk was geweest alles goed te zien, omdat het een zeer onoverzichtelijke situatie was en het te donker was om bijvoorbeeld iemand goed in de gaten
te kunnen houden. Ook kon hij niet zeggen met welke collega’s hij allemaal aan het werk was. Volgens zijn beschrijving van het voorval zag hij pas dat er wat aan de hand was toen Marx al met Peike op de grond lag, waarna hij er naartoe is gelopen en heeft geholpen met het arresteren van Peike. Een interessant deel van zijn verklaring was dat Peike hooguit geschrokken was van de arrestatie, maar nauwelijks weerstand bood, terwijl het “verzet bij arrestatie” een groot deel van Peike’s originele aanklacht was. Ook de eerdere verklaringen van zijn collega’s waar in beweerd werd dat omstanders de arrestatie met geweld probeerden te verhinderen sprak  Kryschlak tegen. Het meest opvallende deel van zijn verklaring was misschien wel dat, toen Peike door hem en zijn collega Marx richting een transportbus werd gebracht, Marx tegen Kryschlak gezegd heeft dat Peike was opgepakt omdat hij één fles naar Kosnick gegooid zou hebben. Ook deze verklaring komt niet overeen met het verhaal van de andere betrokken agenten.

Nadat deze compleet nieuwe versie van de gebeurtenissen was gehoord, werd in de rechtszaal een deel van de beelden die de SoKo Schwartzer Block ter beschikking hadden gesteld bekeken. Dit is slechts een compilatie van beelden van die avond, waarin bij het stukje op de locatie van Peike’s arrestatie in het midden van het filmpje twee minuten ontbraken… Getuige Kryschlak herkende in de beelden alleen zichzelf, zijn groepsleider, en het symbool op de rug van de agent die voor hem liep. 
Tegen het eind van de zitting kon agent Kryschlak de zaal verlaten, en kreeg de officier van justitie nog even de kans om weer eens te roepen dat de verdediging alles bij elkaar verzint en dat niks in de Akte enig bewijs van Peike’s onschuld is. De verdediging hield hierop een pleidooi met betrekking tot het feit dat juist het openbaar ministerie alle belangrijke getuigen buiten  de rechtzaak probeert te houden en de SoKo Schwartzer Block over deze zaak geen of onvoldoende bewijs verzamelt of ter beschikking stelt. 
In de komende zes weken zijn slechts drie zittingsdagen gepland, die tot nu toe allemaal een half uur moeten gaan duren. Dit is zo gepland omdat ze verplicht zijn niet teveel tijd tussen de verschillende zittingen te houden zolang het proces loopt, maar zal dus weinig inhoudelijk zijn. Steunbetuigingen door aanwezig te zijn bij het proces zijn hard nodig en worden zeer gewaardeerd, dus vergeet niet dat Peike nog steeds in die verrotte bajes zit en kom naar Hamburg om een zitting bij te wonen, en Peike te ondersteunen!