Oproep tot solidariteit!

NEDERLANDS

De Amsterdamse Peike zit al sinds de G20 in juli opgesloten. Hij en de
andere G20 gevangenen krijgen te maken met hevige repressie. Steun en
solidariteit zijn hard nodig!

Vanuit de supportgroep worden benefieten, demonstraties en
schrijfavonden georganiseerd. Wil je zelf ook een evenement organiseren,
zoals een schrijfavond, laat het ons dan via de mail weten! We kunnen
dan bijvoorbeeld je evenement aankondigen op de website, hulp bieden,
infopraatjes geven en de solidariteitsstand neerzetten. Je kan
natuurlijk ook autonoom overgaan tot actie om solidariteit te tonen, ook
dit kan (achteraf) gepubliceerd worden op deze site. Naast betrokkenheid
bij acties worden brieven uiteraard ook heel erg gewaardeerd.

In de Bollox (Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam) staat een
brievenbus waarin mensen hun brieven kunnen achterlaten. Deze wordt
iedere week geleegd. Financi├źle steun geven kan via:

VB SOLIDARITEITSFONDS (NL25 INGB 0007 6604 36) o.v.v. G20.

 

ENGLISH

Peike from Amsterdam has been locked up since the G20 in July. He and
other G20 prisoners are subjected to harsh repression. Support and
solidarity are needed!

The support group organises benefits, demonstrations, and prisoner
writing evenings. If you want to organise an event, such as a writing
evening, please let us know by email! We could for example announce your
event on the website, offer support, give info talks and provide a
solidarity distro. Of course you could also take action autonomously to
show solidarity, this could also (afterwards) be published on this site.
Besides involvement in actions, letters are obviously also very much
appreciated.

In the Bollox (Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam) there is a letter
box in which people can leave their letters. This box is emptied every
week. For financial support, please use:

VB SOLIDARITEITSFONDS (NL25 INGB 0007 6604 36) o.v.v. G20.